1618855697023_Havina%20hinnasto-me.jpg

Ää­ni­mal­jo­jen omi­nai­suu­det: uni­ver­saa­li­mal­ja, kehomalja ja sy­dän­mal­ja

Äänimaljat tai soivat maljat - kaikki tarkoittavat samaa: vastuullisena käsityönä valmistettuja instrumentteja, joiden tavoitteena on tuottaa suloisia sointuja erilaissa tilanteissa, kuten joogassa, meditaation tukena, erilaisissa terapioissa, ää­ni­mal­ja­ren­tou­tuk­sis­sa ja -hieronnoissa sekä sointukylvyissä ja sointumatkoilla. Lue lisää maljojen taustoista ja valmistuksesta täällä >>


Äänimaljojen harmoniset äänet johdattelevat pehmeään hyvään oloon, rentouteen ja sitä kautta kokonaisvaltaiseen virkistymiseen, ja uudistumiseen. Lue lisää ää­ni­mal­ja­ren­tou­tuk­ses­ta täällä >> 


Viikkoa ennen ensimmäistä ää­ni­mal­ja­ren­tou­tuk­sen kurssiani kävin tutustumassa Medi-Soundin koulutuskeskuksella Peter Hess -metodissa käytettäviin äänimaljoihin. Lue lisää Peter Hess -metodista Suomen Peter Hess Instituutin / Medi-Soundin sivuilta >> 


Minulla ei ollut lainkaan kokemusta äänimaljojen käytöstä, eikä mitään käsitystä miten henkilökohtaista puuhaa maljojen valinta olisikaan. Medi-Soundin Anne rohkaisi minua kuuntelemaan omaa sydäntä - ja valitsemaan omat maljani soittamalla ja kuuntelemalla kymmeniä erilaisia maljoja. Olin hämmentynyt tästä haastavan tuntuisesta tilanteesta, mutta samalla tunsin oloni kovin kotoisaksi, aivan kuin olisin tullut kotiin. Samantien, kun lähdin soittelemaan maljoja, unohdin paineet ja antauduin toinen toistaan kutsuvammille äänille ja väreille. Voit lukea tutustumiskäynnistä äänimaljataivaaseen lisää täällä >> 


Seuraavaksi esittelen kolme luokseni löytänyttä, erilaista äänimaljaa, joita käytän ää­ni­mal­ja­ren­tou­tuk­ses­sa, keholla tehtävässä rentoutushoidossa. Jokaisella kolmella maljalla on oma funktionsa ja tehtävänsä.  Käytän näitä samoja luottomaljojani myös sointukylvyissä ja -matkoissa, yhdessä muiden instrumenttien kanssa.


1625485759462_%C3%84%C3%A4nimaljojen%20ominaisuudet-me.png

Uni­ver­saa­li­mal­ja (pe­rus­mal­ja, raa­ja­mal­ja)

1625485777708_Universaalimalja-me.png

Luot­ta­vai­sin mielin soittelin siis Medi-Soundin kou­lu­tus­kes­kuk­sel­la erilaisia maljoja toinen toisensa perään - ja hyvin pian tunnistin omakseni en­sim­mäi­sen maljani, Uni­ver­saa­li­mal­jan.


Niin­sa­not­tu pe­rus­mal­ja eli uni­ver­saa­li­mal­ja tai raa­ja­mal­ja, saa nimensä sen mo­ni­käyt­töi­syy­des­tä. Uni­ver­saa­li­mal­jal­la voi työs­ken­nel­lä koko kehon alueella, eikä muita maljoja vält­tä­mät­tä edes ää­ni­mal­ja­ren­tou­tuk­ses­sa tar­vit­tai­si. (Ei kui­ten­kaan kerrota tätä mie­hel­le­ni, jolle tutus­tu­mis­käyn­ti­ni jälkeen kiih­keäs­ti pe­rus­te­lin, miksi kaikki kolme maljaa on tarvitaan heti, eikä ilman niitä homma toimi lai­sin­kaan :D )


Uni­ver­saa­li­mal­jas­sa on tasaisen voimakas sekä in­ten­sii­vi­nen ääni ja värähtely, minkä vuoksi se on omiaan eri­tyi­ses­ti mm. eri­lais­ten jän­ni­tys­ten pur­ka­mi­ses­sa. Maljaa käytetään pe­rus­ää­ni­mal­ja­ren­tou­tuk­ses­sa en­sisi­jai­ses­ti jalkojen, jal­ka­poh­jien ja käsien alueella. 


Moni uni­ver­saa­li­mal­jaan ihastunut asiak­kaa­ni rakastaa maljan syvälle kumpuavaa sointia jal­ka­poh­jia kä­si­tel­täes­sä. Olen kuullut useita kuvailuja siitä, kuinka uni­ver­saa­li­mal­jan in­ten­sii­vi­set väreet kulkevat pitkälle ylös jalkoihin ja jopa koko alakehon alueelle.


Uni­ver­saa­li­mal­ja on maljoista pienin ja kevyin, noin 21 cm hal­kai­si­jal­laan ja 900 gramman pai­nol­laan.


Oma ko­ke­muk­se­ni mukaan uni­ver­saa­li­mal­ja on kir­ka­sää­ni­nen, pe­rus­tur­val­li­nen pään sel­vit­tä­jä. Soitan maljaa itselleni eri­tyi­ses­ti ollessani stres­saan­tu­nut, ja sillloin kun en pysty rau­hoit­tu­maan edes hetkeksi pai­koil­le­ni. Maljan kevyt ja kirkas ääni ei ole liian voimakas, vaan juuri sopivan kevyt kutsu päälle ja keholle keskittyä hetken tuntemaan jotain muuta kuin stressiä. Ainakin minulla tämä toimii joka kerta. Soitan maljaa käm­me­nel­lä pitäen, kevyesti pie­nem­mäl­lä malletin päällä. Myös lapsille tämä uni­ver­saa­li­mal­ja on tullut erityisen rakkaaksi - luulisin, että juurikin sen helpon ja kirkkaan äänen vuoksi.

Kehomalja

1625485796207_Kehomalja-me.png

Seuraavan kutsun kuulin ihanan ma­ta­la­ää­ni­sel­tä ke­ho­mal­jal­ta­ni! Mie­les­tä­ni oma ke­ho­mal­ja­ni oli selkeästi matalampi ääninen kuin monet muut tes­taa­ma­ni ke­ho­mal­jat. Sen sointi kosketti syvältä ja teki suuren vai­ku­tuk­sen jo ensi soitoilla kou­lu­tus­kes­kuk­sel­la vie­rail­les­sa­ni.


Kehomalja on maljoista suurin ja soveltuu matalan ää­ni­maa­il­man­sa vuoksi eri­tyi­ses­ti ala- ja kes­ki­vat­san sekä selän alueelle. Kehomalja on kooltaan jopa 2 kg painoinen ja hal­kai­si­jal­taan noin 28 cm.


Ke­ho­mal­jan ääni tuntuu erityisen kumealta ja matalalta muiden maljojen rinnalla. Sitä pi­de­tään­kin erityisen rau­hoit­ta­va­na, ren­tout­ta­va­na ja maa­doit­ta­va­na äänenä. Monet asiak­kaa­ni ovat ku­vail­leet ke­ho­mal­jaa sopivan painavana ns. tur­va­peit­to­na, joka tuntuu keholla kotoisan tur­val­li­se­na, ja jonka ääneen on helppo luottaa ja rau­hoit­tua.


Omat tun­te­muk­se­ni ke­ho­mal­jas­ta ovat pe­rus­tur­val­li­sen tunteen lisäksi erittäin maa­doit­ta­vat. Käytän maljaa etenkin silloin kun koen syvää väsymystä tai stres­si­ti­laa ja haluan rahoittua esi­mer­kik­si ennen illan yin-jooga hetkeä. Istuudun pehmeälle alustalle minulle luon­tai­sim­paan asentoon, risti-istuntaan, ja otan ke­ho­mal­jan syliini. Soitan ke­ho­mal­jaa erittäin mal­til­li­ses­ti ja hengitän rau­hal­li­ses­ti. Tunnen kuinka juureni painuvat lattiasta läpi ja koko kehoni ja mieleni maa­doit­tu­vat voi­mak­kaas­ti. Tunne jää elämään koko keholle ja pa­ra­sym­paat­ti­nen hermosto tuntuu ak­ti­voi­tu­van. Sydämen syke rau­hoit­tuu, hengitys tasaantuu ja ajatukset hil­je­ne­vät. Ihanuutta!

Sy­dän­mal­ja

1625485813335_Syd%C3%A4nmalja-me.png

Sydänmaljan valinta oli minulle aikoinaan kaikkein haastavinta. Otin tutus­tu­mis­reis­sul­ta­ni mukaani kotiin yhden kolmesta mieluisimmasta sydänmaljastani. Kotona malja kuulosti kovin erilaiselta kuin koulutuskeskuksella, mikä hämmensi tilannetta entisestään.


Testasin sydänmaljoja vielä uudelleen seuraavan viikon äänimaljakurssilla.  Aluksi tunsin, ettei valitsemani sydänmaljan sointi sopinut yhteen valitsemieni universaalimaljan ja kehomaljan sointien kanssa. Onneksi kuitenkin harjoittelun edetessä tunsin, kuinka kolme maljaa alkoivat hioutumaan yhteen. Nyt olen tyytyväinen etten lähtenyt muuttamaan alkuperäistä intuition tunnetta.


Sydänmaljassa on muita kahta maljaa hieman paksumpi, vähän kuin sisäänkäännetty reuna. Se painaa noin 1300-1500 grammaa ja on halkaisijaltaan noin 21-22 cm.


Sydänmaljan ääni ja sointu on näistä kolmesta perusmaljasta kaikkein korkein ja hennon kirkas. Sydänmalja toimii parhaiten sydämen ja yläselän alueilla. Yläselän ja sydämen vaikutusalueen ollessa erityisen herkkä ja lähellä korvia, on maljan värähtely pyritty kehittämään mahdollisimman helläksi ja lempeäksi.


Useat asiakkaistani ovat mieltyneet sydänmaljan korkeaan ääneen herkällä sydämen alueella. Sydänmaljan korkea ääni on monelle se kohta jolloin viimeisetkin ajatukset katoavat mielestä ja värähtely vie mukanaan. Maljaa soitetaan pe­rus­mal­ja­ren­tou­tuk­ses­sa yksin sekä yhdessä kehomaljan kanssa, jolloin ääniyhdistelmää voisi kuvailla heijaavana ja lempeän hoivaavana. Tämä on myös yksi omia ää­ni­mal­ja­ren­tou­tuk­sen lempikohtiani - korkeaääninen sydänmalja ja maadoittava kehomalja muodostavat erityisen mukaansatempaavan ääniparin, jonka tahdissa on turvallista vaikka ihan nukahtaa.


Olen kuullut monelta kurssikaverilta ja asiakkaaltani samoja ihastaluja siitä, kuinka sydänmaljan ääni rinnan alueella koskettaa ja herkistää erityisellä, jopa sa­noin­ku­vaa­mat­to­mal­la tavalla.

Ää­ni­mal­jo­jen yh­dis­tel­mä

Loppujenlopuksi maljat soivat keholla täydellisesti yhdessä ja täydellisesti erikseen. Olen parhaani mukaan halunnut ja yrittänyt luopua luokittelusta ja ylianalysoinnista. Kuten haluan aina muistuttaa, jokainen äänimaljakokemus on ainutlaatuinen, mihin vaikuttaa päivän kokemukset, energiataso ja liuta monia muitakin asioita. En suosittele siis luokittelemaan kokemuksia, tai maljoja vaan hyväksymään ja antautumaan joka kerta omanlaiselle rentoutumiselle. Ja ottamaan äänimaljojen hyvää tekevän vaikutuksen ilman turhia ennakko-odotuksia tai jälkianalyysejä vastaan. Näin ainakin itse saan maljoista kaikkein eniten irti <3

© Havina Heal 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.

Havina Heal

050 584 1252

susanna@havinaheal.fi

Viertola, Vantaa

Tutustu lisää

© Havina Heal 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.