Celestial eruption

Uudenkuun me­di­taa­tio:
uusikuu kannustaa pääs­tä­mään irti vanhasta

UUSIKUU ON ALOI­TUS­TEN AIKAA

Uusikuu on tun­ne­tus­ti uutta ruokkivaa aloi­tus­ten aikaa, joka antaa tuulta pur­jei­siin ai­ko­muk­sil­le, uusille ideoille, pro­jek­teil­le ja ta­voit­teil­le.


Onko sinun uut­ta­kuu­ta edel­tä­viin päiviin si­säl­ty­nyt hyvää virettä, in­nos­tus­ta tai suun­ni­tel­mal­li­suut­ta? Uusi kuu on oi­val­lis­ta aika suunnata katsetta kohti tulevaa, asettaa ta­voit­tei­ta ja luoda uusia rutiineja, sillä ajan laatu on ajatuksia sel­keyt­tä­vä ja uusia alkuja ruokkiva.


Uudenkuun aikana kan­nat­taa­kin ottaa aikaa rau­hoit­tu­mi­sel­le, mie­tis­ke­lyl­le, me­di­taa­tiol­le ja ihan kon­kreet­ti­ses­ti kirjailla tu­le­vai­suu­den toiveita ja ta­voit­tei­ta paperille tai ka­len­te­riin ylös.


Millaisia siemeniä tämä uusi kuu inspiroi sinua kylvämään?


UUDENKUUN ME­DI­TAA­TIO­HAR­JOI­TUS


Käy istumaan tai rennosti ma­koi­le­maan sinulle mie­lui­saan paikkaan. Varmista, että saat olla hetken ihan rauhassa. Ota muutama syvä hengitys, ja tunne kehosi äärirajat.

Anna hen­gi­tyk­sen tasaantua ja nosta kädet rinnan, tai mahan päälle. Kumpi vaan tuntuu sinulle luon­te­vam­mal­ta. Anna ajatusten ja tun­te­mus­ten leijailla vapaasti ja päästä niistä irti jos ne meinaavat takertua ym­pä­ril­le­si pyörimään.

  • Tun­nus­te­le sydäntäsi ja mieti mitä asioita elä­mäs­sä­si on par­hail­laan, mitkä eivät enää palvele sinua. Mitkä asiat vetävät sinua alaspäin, tai jar­rut­ta­vat, tavalla tai toisella?
  • Vi­sua­li­soi mie­les­sä­si, miten suljet nuo asiat käm­men­te­si väliin ja ta­put­te­let ne pieneksi myt­ty­pal­lok­si
  • Avaa kämmenesi ja päästä myt­ty­pal­lo vapaaksi, näe miten elämääsi jar­rut­ta­vat asiat lei­jai­le­vat taivaalle perhosten lailla
  • Kun päästät irti, luot tilaa uudelle
  • Mieti seu­raa­vak­si, mitä todella kaipaat elämääsi. Voit kir­joit­taa toiveet ylös.
  • Kuvittele, kuinka mielesi avautuu ja annat uuden tulla luoksesi.
  • Luota pro­ses­siin <3Havina Heal

050 584 1252

susanna@havinaheal.fi

Viertola, Vantaa

Tutustu lisää

© Havina Heal 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.