Background

6 x  eteerinen öljy stressin lie­vi­tyk­seen

Stressin lievitys eteerisillä öljyillä on ihanan meditatiivista ja hemmottelevaa! Kaikki mitä sinun tarvitsee tehdä, on tuoksutella sinulle mieluisimmat öljyt. Esimerkiksi Ruohonjuuren myymälöissä on loputon tuok­su­näy­te­va­li­koi­ma, josta on helppo poimia mieluisimmat. Täältä löydät lähimmän Ruohonjuuren myymäläsi >>


Puhtaiden ja laadukkaiden eteeristen öljyjen harkittu käyttö stressitilanteissa on turvallista kunhan muistat kohtuullisen annostelun periaatteen. Eteeriset öljyt ovat nimittäin erittäin tehokkaita ja ne imeytyvät nopeasti verenkierron kautta koko kehoon. Käytäthän niitä siis hillitysti vain muutaman tipan kerrallaan, eikä mielellään koskaan suoraan iholle.

Käytä eteerisiä öljyjä stressin lie­vi­tyk­ses­sä näin

Voit lisätä muutaman tipan stressiä lie­vit­tä­vää eteeristä öljyä

  • tuok­su­kynt­ti­lään
  • dif­fuuse­riin
  • löy­ly­ve­den sekaan
  • kyl­py­ve­teen (sekoita öljyä pieneen määrään suolaa niin saat sen helpommin liu­ke­ne­maan kyl­py­ve­teen)
  • var­ta­lo­öl­jyn sekaan
  • paidan kauluksen si­sä­puo­lel­le tai kau­la­hui­viin ti­po­tel­tu­na. Huo­maat­han, että jotkut öljyt saattavat jättää väriä kankaalle!
  • tai vaikka ne­nä­lii­naan tyynyn viereen yön ajaksi

Lue täältä lisää etee­ris­ten öljyjen käytöstä ja käyt­tö­vin­keis­tä >>

1633499908817_Stressi%C3%A4%20lievitt%C3%A4v%C3%A4t%20eteeriset%20%C3%B6ljyt-me.png

Hy­väk­si­ha­vait­tu­ja eteerisiä öljyjä stressin lie­vi­tyk­seen


Ber­ga­mot­ti - stressiä hil­lit­se­vä ja it­se­tun­toa vah­vis­ta­va eteerinen öljy

Valitse makea ja hempeän sit­ruk­si­nen ber­ga­mot­ti silloin kun kaipaat mieltä rau­hoit­ta­vaa ja it­se­tun­toa vah­vis­ta­vaa tuoksua. Ber­ga­mot­ti kohottaa mielialaa ja tuo apua jän­nit­ty­nei­sy­teen. Se on nap­pi­va­lin­ta myös silloin kun haluat lisätä rentoutta ja hillitä stressiä. Tämä on eh­dot­to­mas­ti yksi omia pit­kä­ai­kai­sia lem­pi­tuok­su­ja­ni, jota käytän vii­koit­tain, ellen jopa päi­vit­täin ;)

Muutama tippa ber­ga­mot­tia pai­dan­kau­luk­ses­sa takaa hyvän ja rau­hal­li­sen flow-tilan työpäivän ajaksi!


Neroli - mieltä rau­hoit­ta­va ja unen saantia hel­pot­ta­va

Valitse kukkaisen makea ja raikas neroli kun haluat rau­hoit­taa mieltä sekä hou­ku­tel­la kehoa ja mieltä nuk­ku­ma­tin maille. Ap­pel­sii­nin­kuk­ka­na­kin tunnettu neroli virkistää oloa ja on oiva öljy myös ah­dis­tuk­sen ja pel­ko­ti­lo­jen hoitoon. Lisäksi sitä käytetään kos­me­tii­kas­sa myös ikään­ty­vän ihon hoitoon. Tiputa muutama tippa nerolia ne­nä­lii­nal­le ja jätä yö­pöy­däl­le illalla.


Ros­ma­rii­ni - ren­tout­ta­va ja koko­nais­val­tai­ses­ti vir­kis­tä­vä

Valitse yrt­ti­hyl­lys­tä­kin tuttu maus­tei­sen rouhea ros­ma­rii­nin eteerinen öljy ren­tout­ta­maaan, pois­ta­maan väsymystä ja vir­kis­tä­mään pitkän päivän aikana. Ros­ma­rii­nin pi­ris­tä­vän vai­ku­tuk­sen vuoksi käyttöä illalla kannattaa välttää. Ros­ma­rii­nin tumman maa­doit­ta­va tuoksu stimuloi ve­ren­kier­toa ja ruo­an­su­la­tus­ta sekä tehostaa muistia. Aika loistava valinta työpäivän lomaan siis!


Huo­maat­han myös, että runsaasti käy­tet­ty­nä ros­ma­rii­ni voi nostaa ve­ren­pai­net­ta.

Kar­de­mum­ma - hellivää ren­tou­tus­ta ja mielialan kohotusta

Tal­vi­kau­den tuttu mauste kar­de­mum­ma on makean maus­tei­nen ja läm­mit­tä­vä tuoksu, jonka hellivä tuoksu kohottaa mielialaa, auttaa hen­ki­ses­sä vä­sy­myk­ses­sä ja tukee ren­tou­tu­mis­ta. Näin fluns­sa­kau­del­la an­ti­sep­ti­nen kar­de­mum­ma avaa hen­gi­tys­tei­tä ja tukee kehoa yli­ra­si­tus­ti­las­sa. Lisäksi kar­de­mum­ma tukee ruo­an­su­la­tus­ta voi­mis­ta­mal­la syljen eritystä.


Kar­de­mum­ma­öl­jyn on todettu myös lisäävän sek­su­aa­lis­ta ha­luk­kuut­ta. Huo­maat­han, että epi­lep­ti­koi­den ja sy­dän­vai­vois­ta kärsivien on väl­tet­tä­vä öljyn lii­al­lis­ta käyttöä.


Kokeile yhdistää kar­de­mum­maa esi­mer­kik­si man­da­rii­nin tai ruusun kanssa, saat hurmaavan tuok­su­yh­dis­tel­män, joka sopii vaikka hem­mot­te­le­van var­ta­lo­öl­jyn­kin sekaan!


Laventeli - mieltä ja kehoa rau­hoit­ta­va sekä ve­ren­pai­net­ta laskeva

Lähes jo­kai­sel­le tuttu tuoksu, laventeli, on kiinteä osa pe­rin­teis­tä kan­san­lää­kin­tää, jossa sitä käytetään etenkin mieltä rau­hoit­ta­maan ja ve­ren­pai­net­ta alen­ta­maan. Laventeli ta­sa­pai­not­taa levotonta mieltä ja rau­hoit­taa koko­nais­val­tai­ses­ti. Se onkin oiva valinta iltoihin ja etenkin unen saamisen hel­pot­ta­mi­sek­si - monelle tämä on yk­kös­va­li­ta stressiä lie­vit­tä­väk­si etee­ri­sek­si öljyksi! Mo­ni­käyt­töis­tä la­ven­te­lia on käytetään myös an­ti­mik­ro­bi­se­na ja puh­dis­ta­va­na pöpöjen tuhoajana sekä vas­tus­tus­ky­vyn vah­vis­ta­ja­na.


Tipauta muutama tippa stressiä lie­vit­tä­vää la­ven­te­liöl­jyä ne­nä­lii­naan tai tyy­ny­lii­nan viereen lakanalle. Ihania unosia!


Lue Havinan ins­pi­raa­tio-sivuilta lisää aro­ma­te­ra­pias­ta >>

Lue lisää, miksi pa­lau­tu­mi­nen on niin tärkeää >>

Myös PUR-Kaupan sivuilla on kiva juttu etee­ri­sis­tä öljyistä ja siitä miten ne vai­kut­ta­vat >>

1633595104566_Eteeriset%20palautumisessa-me.png

Havina Heal

050 584 1252

susanna@havinaheal.fi

Viertola, Vantaa

Tutustu lisää

© Havina Heal 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.