Background

Olen ihana -harjoitus

Olen ihana -harjoitus - voimakas ener­gia­la­taus, joka kestää koko päivän!

Tässä käyttöösi maailman yk­sin­ker­tai­sin, erittäin voimakas ener­gia­la­taus-harjoitus.

Huo­maat­han, että saat sen käyttöösi VAIN KUN uskallat vapauttaa mielesi mah­dol­li­ses­ti sinua ra­joit­ta­vis­ta us­ko­muk­sis­ta - ja tehdä har­joi­tuk­sen täydellä sydämellä.

1632894352973_Olen%20ihana%20harjoitus-me.png

“Olen ihana” -harjoitus muuttaa päiväsi energian

Oletko koskaan tie­toi­ses­ti ha­vain­noi­nut, miten jo pelkkä aamu ja siihen liittyvä ener­gia­la­taus vai­kut­ta­vat koko päivän energiaan ja fii­lik­seen? Mie­les­tä­ni tämä on aivan mieletön havainto ja olen am­men­ta­nut tästä har­joi­tuk­ses­ta voimia ja energiaa vähemmän ja enem­män­kin haas­ta­viin ti­lan­tei­siin. Harjoitus sopii erittäin hyvin teh­tä­väk­si muinakin vuo­ro­kau­den aikoina. Tärkeintä on, että teet sen sään­nöl­li­ses­ti. Kokeile vaikka viikon ajan ja katso mitä tapahtuu!


Jaan seu­raa­vak­si maailmani muut­ta­neen har­joi­tuk­sen, jonka opin aikoinaan ihanalta Karita Tykältä. En ihan tar­kal­leen muista, oliko se juuri näillä sanoilla, mutta ajatus on sama: harjoitus kasvattaa sinun hyvää enerigaa.


On tärkeää, että sinäkin muokkaat har­joi­tuk­sen sinulle sopivaksi, mitkä sanat tuntuvat suuhusi sopivilta, ja ruokkivat sinun sieluasi?


Ohjeet har­joi­tuk­seen

  1. Valitse rau­hal­li­nen hetki, jolloin saat olla itseksesi muutaman minuutin ajan rauhassa peilin äärellä
  2. Katso itseäsi syvälle silmiin ja sen jälkeen lempeästi ja rak­kau­del­la muitakin kas­von­pii­rei­tä­si; otsaa, kul­ma­kar­vo­ja, nenää, suuta, poskia, leukaa ja koko kehoasi, jos olet isomman peilin äärellä
  3. Kosketa kasvoja, sydämen aluetta tai mikä tuntuu sinusta mu­ka­vim­mal­ta ja sano tai­ka­sa­nat: “Olen ihana”. Voit valita tähän jonkin muunkin ad­jek­tii­vin kuten “rakas”, “tärkeä”, “upea”, “paras”. Tärkeintä on, että sana kuvaa sitä osaa itsestäsi mitä haluat nostaa esiin piilosta ja joka saa sinut lois­ta­maan
  4. Toista “Olen ihana” -mantraa useita kertoja ja tun­nus­te­le olo­ti­laa­si. Kuvittele kuinka veri alkaa vir­taa­maan ja energia kohoamaan


Luota pro­ses­siin

Aluksi sinusta saattaa tuntua hassulta tai tur­haut­ta­val­ta. Niin mi­nus­ta­kin alussa, silloin useita vuosia sitten kun tein har­joi­tuk­sen en­sim­mäis­tä kertaa. Päätin kuitenkin, ettei minulla ole mitään me­ne­tet­tä­vää ja heit­täy­dyin har­joi­tuk­seen pilke sil­mä­kul­mas­sa. Uskoinhan kuitenkin po­si­tii­vi­sen energian vetävän puoleensa hyvää.


Ainoa asia mikä minua it­sea­sias­sa taisi jarruttaa oli se, etten uskonut itseni olevan ihana. Siis oikeasti.


No, hyvin pian harjoitus alkoi sujumaan ja vaikken aluksi edes täysin tuohon “Olen ihana” -sanomaan. Jo en­sim­mäi­se­nä päivänä koin po­si­tii­vi­sen energian voiman työpäivän aikana. Eräs vaikealta tuntunut asia sujui kuin itsestään ja tästä sain it­se­var­muut­ta “ihanan voimaan”. Seu­raa­vi­na päivinä todistin samaa voimaa, ja uskoni har­joi­tuk­seen voimistui hurjan paljon. Huomasin myös kasvojeni ilmeen muut­tu­neen jollain tapaa avoi­mem­mak­si.


Toi­vot­ta­vas­ti sinäkin saat har­joi­tuk­sen toimimaan ja pääset naut­ti­maan ihanan voimasta! Ota harjoitus osaksi aa­mu­ru­tii­ne­ja tai päivääsi ja loista ihanassa ener­gias­sa!

Havina Heal

050 584 1252

susanna@havinaheal.fi

Viertola, Vantaa

Tutustu lisää

© Havina Heal 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.