Lunaria shadows

Miten saada enemmän syvää unta - iso kasa vinkkejä

Mielen tasapaino syvän unen takana

Jahtasin hyviä yöunia ja parempaa syvää unta vuo­si­kau­det. Halusin saada paremmat yöunet, mutta huonot elä­män­ta­vat ruo­ka­va­lios­ta liian vähäiseen pa­lau­tu­mi­seen, vau­va­vuo­det, huoli lä­hei­sis­tä, stres­saa­va työ,  sai­ras­te­lu­kier­re, talon ra­ken­ta­mi­nen - ja milloin mikäkin tilanne oli päällä ja hi­das­tee­na.  Itselleni mer­kit­tä­vin muutos unen laadussa ja pa­rem­mis­sa yöunissa on muo­dos­tu­nut  oman henkisen hy­vin­voin­ti­ni ja mielen ta­sa­pai­non ke­hit­tä­mi­sel­lä. Kas kummaa, myös muut elämän osa-alueet tuntuvat hel­pot­ta­van sen myötä ;)


Lukuisia keinoja lä­pi­käy­nee­nä voin ilolla todeta, että hetkellä noudatan useita rutiineja, joista nautin aidosti - ja jotka ovat to­dis­te­tus­ti pa­ran­ta­neet unen laatuani :

 • las­ke­mal­la le­po­sy­ket­tä­ni
 • pa­ran­ta­mal­la sy­ke­vä­li­vaih­te­lua (HRV = Heart Rate Va­ria­bi­li­ty)
 • li­sää­mäl­lä syvän unen määrää
Close up texture of mineral stone, white quartz

Syvään uneen vai­kut­ta­vat tekijät

Nappasin Bio­hak­ke­rei­den mah­ta­vas­ta ar­tik­ke­lis­ta ja Olli So­vi­jär­ven luvalla jaan lis­tauk­sen syvää unta hei­ken­tä­vis­tä seikoista. Olli on erittäin kokenut koko­nais­val­tai­sen lää­ke­tie­teen pioneeri ja bio­hak­ke­ri, jolla on erittäin laaja ko­ke­mus­pe­rä mm. pa­lau­tu­mi­ses­ta ja unen haas­teis­ta. Olli luettelee syvään uneen vai­kut­ta­via tekilöitä seu­raa­vas­ti:

 • Luon­nol­li­sen vuo­ro­kausi­ryt­min puut­tu­mi­nen
 • Säh­kö­mag­neet­ti­nen saaste
 • Ma­kuu­huo­neen ilman laatu ja lämpötila
 • Useat erilaiset sti­mu­lan­tit, joita löytyy tuttujen alkoholin, kahvin, kaakaon ja vihreän teen lisäksi joistakin ruoka-ai­neis­ta­kin, kuten pekonista, juustosta, suklaasta, mu­na­koi­sos­ta, kinkusta, perunasta, ha­pan­kaa­lis­ta, mak­ka­ras­ta, pi­naa­tis­ta ja to­maa­tis­ta
 • Liikunnan puute

Lähde: https://bio­hak­ke­rit.fi/2019/04/10/syvan-unen-op­ti­moin­ti-ja-bio­hak­ke­roin­ti-koko­nais­val­tai­nen-katsaus-unen-laadun-ja-syvan-unen-pa­ran­ta­mi­seen/


Näin parannan syvää untani

Lähes kolmen vuoden Oura-testailu on antanut mainion ym­mär­ryk­sen omaan hen­ki­lö­koh­tai­sen unen laadun (le­po­syk­kee­sen ja sy­ke­vä­li­vaih­te­lun) pa­ran­ta­mi­seen ja syvän unen määrän kas­vat­ta­mi­seen. Ottamalla huomioon al­lao­le­van listan seikat, voin olla varma että teen hyvät valinnat uneni op­ti­moi­mi­sek­si:

 • en ruokaile enää klo 17 jälkeen (minulle liian myöhäinen ruokailu, saatikka alkoholin naut­ti­mi­nen, ei tee hyvää ja ruo­an­su­la­tuk­se­ni todella nauttii pitkästä tauosta)
 • vältän raskasta liikuntaa klo 18 jälkeen
 • huomioin päi­vit­täi­sen liikunnan ja ulkoilun 
 • noudatan omaa mieluisaa il­ta­ru­tii­nia, jonka kehoni tunnistaa ja alkaa kuin itsestään las­keu­tu­maan rau­hoit­tu­mi­seen ja leppoon

Keräsin alle ai­kai­sem­min kir­joit­ta­mat vinkkini koko päivän pa­lau­tu­mi­seen, il­ta­ru­tii­nei­hin sekä liudan mie­len­kiin­toi­sia asian­tun­ti­ja­teks­te­jä, joista voit lukea lisää unen op­ti­moi­mi­ses­ta!

Muis­tat­han myös, että ää­ni­mal­ja­ren­tou­tus on tut­ki­tus­ti tehokas menetelmä pa­lau­tu­mi­sen ja unen laadun pa­ran­ta­mi­seen <3
white sand beach during daytime

Muita hyviä lähteitä uniai­hei­siin teks­tei­hin


Bio­hak­ke­rit / Erittäin laaja tie­to­pa­ket­ti unesta ja unen pa­ran­ta­mi­ses­ta

JOS ET MUUTA EHDI NIIN LUE AINAKIN TÄMÄ >>

https://bio­hak­ke­rit.fi/2019/04/10/syvan-unen-op­ti­moin­ti-ja-bio­hak­ke­roin­ti-koko­nais­val­tai­nen-katsaus-unen-laadun-ja-syvan-unen-pa­ran­ta­mi­seen/


First Beat / Unesta ja pa­lau­tu­mi­ses­ta 

https://www.firstbeat.com/fi/blogi/asiaa-unesta-yo-on-taulu-joka-paivan/


First Beat / Tie­to­pa­ket­ti unen ana­to­mias­ta 

https://www.firstbeat.com/fi/blogi/hyva-uni-ar­vos­ta­mi­sen-ja-pa­nos­ta­mi­sen-arvoinen-asia/


Pur-Kauppa /  Unen pa­ran­ta­mi­nen luon­nol­li­ses­ti

https://pur-kauppa.fi/blogi-parempi-uni/


Mieli / laaja tie­to­pa­ket­ti unesta

https://mieli.fi/vahvista-mie­len­ter­veyt­ta­si/mie­len­ter­veys-ja-arjen-taidot/pa­laut­ta­va-uni/keinoja-parempaan-uneen/


Askel ter­vey­teen / Il­ta­ru­tii­neis­ta

https://as­kel­ter­vey­teen.com/hyvat-younet-riippuvat-il­ta­ru­tii­neis­ta/ 

Havina Heal

050 584 1252

susanna@havinaheal.fi

Viertola, Vantaa

Tutustu lisää

© Havina Heal 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.