Background

Lempeä ja lepoon laskeva il­ta­ru­tii­ni

Unen saamisen haasteet, huonolaatuiset unet ja unettomuus ovat valitettavasti kovin yleisiä ongelmia. Nykyajan kiihtyvä ja stressaava elämänrytmi, vaatimustasojen kasvamiset jokapäiväisessä arjessa ja työpaikoilla - puhumattakaan epävarmuutta lisäävistä pandemiavuosista - tuovat varmasti osuutensa unihaasteisiin. Myös geenit ja erilaiset (tiedostamattomatkin) sairaudet saattavat vaikuttaa unettomuuteen, ja taustasyiden selviämiseen voi kulua monelta jopa vuosikausia.


Jaan nyt omat vinkkini lempeämmän illan ja palauttavan yön iltarutiineista.  Kultaisena lankana näissä lepoon laskeutumisen askeleissa on tiedostavan läsnäoleva ja minulle henkilökohtaisesti miellyttävä kokemus,  joka toistuu turvallisesti joka ilta. Näin totutan kehoani ja mieltäni ottamaan rentouden tuntemukset ja palauttavaan uneen ohjaavat viestit paremmin vastaan.


Vain sinä tiedät, mikä on sinulle parhaaksi, mutta rohkaisen silti kokeilemaan lempeästi uusiakin keinoja. Itsellenikin on löytynyt ainakin kaksi nykyisin jo vakiintunutta palautumistani mitatusti parantanutta iltarutiinia, joita en ennen olisi voinut kuvitellakaan toteuttavani. Lue näistä palautumisen täsmävinkeistä lisää täällä >> 


Tässä siis iltarutiinini:

1634224318181_Havinan%20ihanat%20iltarutiinit-me.png

Ihon­hoi­to­ru­tii­ni - kehon ja mielen hem­mot­te­le­va läs­nä­olo­har­joi­tus


Työs­ken­nel­les­sä­ni luon­non­kos­me­tii­kan maa­han­tuo­jal­la (koko­nais­val­tai­sen ihon­hoi­don asian­tun­ti­jal­la, Natco­sil­la) muutamia vuosia sitten, sain ihon­hoi­to­ru­tii­nia­ni mul­lis­ta­neen vinkin (tai oli niitä useam­pia­kin!) kos­me­to­lo­gil­tam­me Jo­han­nal­ta.


Tämä vinkki oli läs­nä­ole­va ihonhoito, jolloin herkistän aistini naut­ti­maan ihon­hoi­don hetkestä. Tähän so­vel­tuu­kin parhaiten hoitava ja hem­mot­te­le­va luon­non­kos­me­tiik­ka, joka sisältää vain aidosti hyvää tekeviä, ihon ja kehon mik­ro­bio­mia helliviä laa­duk­kai­ta raaka-aineita ja erilaisia eteerisiä öljyjä. 


Niin päivän energia ja ko­ke­muk­set kuin kos­me­tii­kan raaka-aineetkin vai­kut­ta­vat meissä monella tasolla. Ta­voit­tee­na­ni onkin luoda, mieltä ja kehoa ren­tout­ta­va hetki, jossa voin nollata päivän ja laskeutua pa­laut­ta­vaan lepoon. 


Aloit­taes­sa­ni tämän rutiinin sain kotona hieman hu­vit­tu­nut­ta pa­lau­tet­ta fii­lis­tel­les­sä­ni (huokailut ja aah-fii­lis­te­lyt)  iltaisin kyl­py­huo­nees­sa kas­vo­ve­den ker­ros­ta­mis­ta ja öljyn sivelyä. Uskon todella suuresti läs­nä­ole­vaan ja (lähes) kaikilla aisteilla nau­tit­ta­vaan ihon­hoi­to­ko­ke­muk­seen. Tätä taitoa olen opettanut mie­hel­le­ni­kin ja lapsille. Mikä mahtavaa, hekin ovat tässä samalla oppineet ar­vos­ta­maan il­ta­ru­tii­nien mer­ki­tys­tä päi­vä­ryt­mis­sä.


Ihon­hoi­don kolme vaihetta huuhtovat kehoa ja mieltä ja auttavat las­keu­tu­maan rau­hal­li­seen tun­nel­maan:


1.  Kasvojen pesu/suihku huuhtoo huoletkin men­nes­sään 

Kuvittele juoksevan veden huuhtovan huolet ja murheet men­nes­sään. Olotila kevenee ja raikastuu kun päivän tomut (ihan kir­jai­mel­li­ses­ti­kin) saavat kyytiä hellivän veden voimalla. Käytä puh­dis­tuk­ses­sa laa­du­kas­ta ja kos­teut­ta­vaa puh­dis­tus­ta, talvella mie­lel­lään maito-muotoisia. Tar­koi­tuk­se­na ei ole raastaa ihoa vaan puhdistaa iholle kertyneet liat ja meikki. Oma suo­sik­ki­ni etenkin näin tal­viai­kaan ihon ollessa her­kim­mil­lään on Esse Skincaren Sensitive Cleanser  ja kesällä Madaran Purifying Foam (joka on ihanan vaah­toa­van koos­tu­muk­sen­sa vuoksi myös mieheni lemppari puh­dis­tus­tuo­te)


Us­kal­lat­ko kokeilla kylmää vettä? Netti on täynnä kylmä-kuuman ter­veys­vai­ku­tuk­sia, ja mikä parasta, vai­ku­tuk­set näkyvät etenkin iholla nopeasti! Lue täältä lisää kylmä-kuuma-ru­tii­nis­ta­ni >> 


2.  Kas­vo­ve­den ker­ros­ta­mi­nen ta­sa­pai­not­taa ja tuo kuulautta

Toisin kun yleisesti aja­tel­laan, kas­vo­vet­tä ei kannatta hieroa va­nu­la­pul­la. Monin tavoin te­hok­kaam­paa onkin taputella kasvovesi käm­me­nil­lä ja sormilla iholle. Kas­vo­ve­den tärkein tehtävä on ta­sa­pai­not­taa ihon ph vesipesun jälkeen. Kas­vo­ve­den taputtelu iholle suoraan käm­me­nel­tä on eko­lo­gi­sem­paa, säästät lappujen käytössä sekä nesteen määrässä, kun suuri osa ei imeydy vanuun. 


Toisen ihon­hoi­to­ni mul­lis­ta­neen (ko­rea­lai­sen) ihon­hoi­to­ru­tii­nin mukaan kas­vo­vet­tä, tai hoi­to­nes­tet­tä, ker­ros­te­taan kasvoille jopa useampi kerros. Kas­vo­ve­den ker­ros­ta­mi­nen tehdään hellästi ta­put­te­le­mal­la ja pai­ne­le­mal­la eli imeyt­tä­mäl­lä kas­vo­vet­tä hellästi muutama tippa kerrallan ihoon. Yksikin kerros riittää, mutta ko­kei­le­mal­la useampaa kerrosta huomaat suuren eron. Suo­sit­te­len tähän laa­du­kas­ta luon­non­kos­me­tii­kan kas­vo­vet­tä, tai hoi­to­nes­tet­tä. Itse olen käyttänyt jo usemamman vuoden ajan Whamisan Deep Rich Toneria, jota saa mm. Jolielta. 


3.  Hem­mot­te­le­va öljy ja gua sha tekevät ihmeitä!

Ennen en voinut sietää muuta kuin kuivan korp­puis­ta puhtaaksi hengattua natisevaa ihoa. Onneksi sain vanhan työ­paik­ka­ni ansiosta maan­mai­niot kon­kreet­ti­set tiedot siitä mitä voi käydä jos jatkan tuolla linjalla. 


Nykyään hellin ihoani öljyillä. Uusi lemp­pa­ri­ni Flow Cos­me­tic­sin Arctic Beauty Oil  on ai­kui­sel­le iholle sopiva öljy, joka tuo oi­kean­lai­sia ra­vin­tei­ta, eloi­suut­ta ja ihanaa kuultoa kas­voil­le­ni. Ah, siinä on niin ihana tuoksu ja koostumus! Etenkin näin kylmänä vuo­den­ai­ka­na aivan must have -tuote.

 
Bonus-rutiini: gua sha! Oletko kuullut tai tutus­tu­nut jo gua sha -metodiin? Se on ihoöljyn avulla tehtävä ns. “veitsetön kas­vo­jen­ko­ho­tus”, joka parantaa ihon mik­ro­ve­ren­kier­toa ja saa nopeita ja upeita tuloksia aikaan. 


Gua sha -metodissa ihoa kä­si­tel­lään hel­lä­va­rai­ses­ti siihen tar­koi­te­tul­la kivestä val­mis­te­tul­la in­stru­men­til­la. Gua sha mm. kirkastaa ja tasoittaa ihon sävyä, vähentää ryppyjä, juonteita ja epä­puh­tauk­sia. Gua sha vaikuttaa myös  ren­tout­ta­vas­ti koko keholla. Voit hoitaa sillä kipeitä lihaksia kasvojen ja muunkin kehon alueella. Etenkin pu­ren­ta­li­hak­set on kätevä käsitellä kas­vo­hoi­don aikana. Myös tämä kuuluu vaih­del­len joko hem­mot­te­le­vaan ilta- tai aa­mu­ru­tii­nii­ni.


Guashan to­teut­ta­mi­seen tarvitset vain muutaman minuutin päivässä sekä laa­duk­kaan kas­vo­öl­jyn lisäksi yhden välineen (rollerin, lastan tai kamman), joita saa kivaan hintaan esi­mer­kik­si Pur-Kaupasta >>


Guashasta voit lukea lisää Katja Kokon sivuilla >> 

Close up texture of mineral stone, white quartz

Yin-jooga - sy­vä­ren­tout­ta­va ja uusia voi­ma­va­ro­ja val­jas­ta­va lepoon las­keu­tu­mi­nen

Joogaan joka ilta. Siis ihan joka ilta, paitsi sairaana tai muussa eri­kois­ti­lan­tees­sa. Lempeä ja rau­hoit­ta­va yin-jooga auttaa kehoa pa­lau­tu­maan ja val­mis­tau­tu­maan yöunille. Yin-joogassa pääs­te­tään irti kai­ken­lai­ses­ta suo­rit­ta­mi­ses­ta ja annetaan keholle ja mielelle kon­kreet­ti­nen tauko. Itse en koe tällaista il­ta­joo­gaa edes har­joi­tuk­se­na vaan levolle las­keu­tu­mi­se­na, joka kestää fiiliksen mukaan 5-45 minuuttia. Kehoa kuu­los­tel­len tämäkin.


Netti on täynnä erilaisia ilmaisia ja mak­sul­li­sia yin-joo­ga­har­joi­tuk­sia. Itse aloitin joogan mak­sul­li­nen Yogaia-palvelun avulla. Yogaia on näppärä sovellus, jossa on monia erilaisia har­joi­tuk­sia dy­naa­mi­sem­mis­ta rau­hal­li­siin. Googlaa­mal­la “ilta jooga” tai “night yoga”  “relaxing yoga”, “yoga for stress relief” löydät myös näppäriä ku­vaoh­jei­ta yk­sin­ker­tai­sis­ta asen­nois­ta eli asanoista, joilla aktivoit pa­ra­sym­paat­ti­sen hermoston toimintaa. Voit valita yhden tai useamman liikkeen illassa. 


Al­lao­le­vas­sa kuvassa on ha­vain­nol­lis­tet­tu­na il­ta­joo­gaan sopivia, pa­ra­sym­paat­tis­ta hermostoa ak­ti­voi­via eli rau­hoit­tu­mis­ta ja ren­tou­tu­mis­ta edistäviä liikkeitä. Voit val­mis­tel­la ihanan yin-joo­ga­het­ken va­raa­mal­la hämärään huo­nee­seen kynt­ti­löi­tä, tuok­su­kynt­ti­län, jossa ren­tout­ta­via eteerisiä öljyjä (HUOM. Vinkit stressiä vai­men­ta­viin etee­ri­siin öljyihin löydät täältä >>) lämpimän viltin, vil­la­su­kat ja tyynyjä, joilla voit tukea  kehoa ja tehdä asentoja entistä mu­ka­vam­mak­si. 


Liik­kei­den ei ole tarkoitus olla ää­rim­mil­leen vietyjä vaan pi­kem­min­kin jättää liike siihen kohtaan, missä ei tunnu lainkaan  voi­ma­kas­ta venytystä tai kipua. Voit viipyillä liik­keis­sä useiden mi­nuut­tien ajan kes­kit­ty­mäl­lä hen­gi­tyk­seen ja ir­ti­pääs­tä­mi­seen. 


Katso koko il­ta­joo­gan lii­ke­sar­ja täältä: Havina Iltajooga

1634223778489_Havina%20jooga%20asanat-me.png

Me­di­taa­tio


Muutamia kertoja viikossa nautin joogan jälkeen, sänkyyn päästyäni myös ohjatun me­di­taa­tion. Vii­kon­lop­pui­sin nautin näitä tarpeen mukaan myös päi­vä­unil­la. Käytän en­sisi­jai­ses­ti Sami Minkkisen hyp­noo­se­ja Ihmeiden Vuosi -net­ti­kurs­sil­ta. Samin hyp­noo­se­ja löytyy You Tubesta il­mai­sek­si­kin.


Rakastan myös Deepak Chopran 21 päivän me­di­taa­tio­sar­jan me­di­taa­tioi­ta tai Havinan omia soin­tu­kyl­py­jä, joita löydät IGTV:n puolelta. Joskus laitan vain Spo­fi­fys­tä oman listani soimaan, tai tutustun uusiin listoihin hakemalla soit­to­lis­to­ja esi­mer­kik­si “relaxing me­di­ta­tion” -ha­kusa­nal­la. 


You­tu­bes­ta löytyy myös monia me­di­taa­tio­har­joi­tuk­sia. Mikä tärkeintä, sinun on löy­det­tä­vä sinulle tähänkin juuri sinulle so­pi­vim­mat tavat. Joillekin mie­lui­sam­pi on tehdä kokonaan ohjattu me­di­taa­tio ja jotkut haluavat kuunnella vain musiikkia. Jotkut saavat aidon ilon vain täys­hil­jai­suu­des­sa. Mikä on sinun tapasi?

Havina Heal

050 584 1252

susanna@havinaheal.fi

Viertola, Vantaa

Tutustu lisää

© Havina Heal 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.