Background

Aro­ma­te­ra­pia apuna pa­lau­tu­mi­ses­sa

Kohtaamme kehon ja mielen tasolla päivittäin jatkuvasti ärsykkeitä, joiden vastapainoksi tarvitaan kokonaisvaltaista palautumista. Pitkittyneissä tai vaativissa kuor­mi­tus­ti­lan­teis­sa, tai palautumisen ollessa liian vähäistä kehomme ja mielemme ovat alttiimpia sairastumaan. Aromaterapia on tuhansia vuosia vanha luonnollinen ja hellä hoitomuoto erityisesti kehon ja mielen haastetilanteisiin; lievittämään stressin oireita, rentouttamaan kehoa ja mieltä sekä kohentamaan mielialaa. Tässä tekstissä avaan aromaterapian eli eteeristen öljyjen taustoja ja käyttötapoja.


Täältä voit lukea myös lisää vinkkejä eteeristen öljyjen valintaan:

6 x stressiä lievittävä eteerinen öljy >>


Täältä voit lukea lisää palautumisesta:

Hyvän palautumisen ideologia >>

Miksi palautuminen on tärkää >>

Mitä on aro­ma­te­ra­pia ja miksi se on niin tehokasta?


Aro­ma­te­ra­pial­la tar­koi­te­taan erilaisia uutettuja kasvi-, kukka- ja yrt­titip­po­ja, joita käytetään koko­nais­val­tai­seen terveyden tu­ke­mi­seen sekä kehon ja mielen epä­ta­sa­pai­no­ti­loi­hin en­nal­taeh­käi­se­väs­ti ja pa­ran­ta­vas­ti. Tällaiset uutetut kas­vi­ti­pat, tutummin eteeriset öljyt, val­mis­te­taan höy­ry­tis­laa­mal­la kasvien kukista, lehdistä, juurista, he­del­mis­tä ja pihkasta.


Se mikä tekee etee­ris­ten öljyjen käytöstä niin helppoa ja tehokasta on niiden vai­kut­ta­vien aineiden nopea ja tehokas imey­ty­mi­nen ihon tai nenän kautta suoraan ve­ren­kier­toon ja sitä kautta koko kehoon hy­vin­voin­tiam­me pa­ran­ta­maan.


Eteeriset öljyt ovat puh­tau­ten­sa vuoksi myös hyvin vähän al­ler­gi­soi­via eivätkä ne lisää keholle hai­tal­lis­ta ke­mi­kaa­li­kuor­maa. Koko­nais­val­tai­ses­ti hyvää tekevä aro­ma­te­ra­pia soveltuu siis lois­ta­vas­ti hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­seen lähes jo­kai­sel­le.

1633496259829_Aromaterapia%20palautuminen-me.png

Mihin eteerisiä öljyjä käytetään ja miten ne vai­kut­ta­vat?


Eteerisiä öljyjä käytetään ylei­sim­min huo­ne­tuok­sui­na sekä luon­non­kos­me­tii­kan raaka-aineina. Mo­ni­käyt­töi­sil­lä etee­ri­sil­lä öljyillä voidaan torjua stressin oireita sekä ta­sa­pai­not­taa, piristää tai rau­hoit­taa mielialaa. Niitä käytetään myös lie­vi­tä­mään uupumusta, ma­sen­nus­ta, pel­ko­ti­lo­ja, ah­dis­tus­ta ja paniikkia. Myös ener­gia­ta­so­jen kohotus, kes­kit­ty­mis­ky­vyn ja muis­ti­ka­pa­si­tee­tin li­sää­mi­nen ovat suo­sit­tu­ja käyt­tö­ta­voit­tei­ta.


Öljyjä voidaan käyttää tarkkaan va­li­koi­dus­ti myös ruo­an­lai­tos­sa ja lei­von­nas­sa, kuten (raaka)suklaan maus­ta­mi­ses­sa, läm­pi­mis­sä juomissa, keitoissa ja mu­hen­nok­sis­sa.  Esi­mer­kik­si laadukas ja tutkittu rans­ka­lai­nen Florame-sarja (tuotteita myydään esi­mer­kik­si täällä PUR-kaupassa) soveltuu elin­tar­vik­keen luomu-ser­ti­fioin­nin ansiosta sisäiseen käyttöön.1633496263238_Aromateriapia%20ja%20palautuminen-me.png

Miten eteerisiä öljyjä käytetään?

Eteerisiä öljyjä voidaan käyttää monella tapaa, vain mie­li­ku­vi­tuk­se­si on rajana!


Dif­fuuse­ri, tuok­su­lyh­ty

Tänä päivänä löytyykin mitä ihanampia, ja varmasti jokaiseen si­sus­tuk­seen ja tyyliin sopivia tuok­su­lyh­ty­jä. Lisää vedellä täy­tet­tyyn dif­fuuse­riin muutamia tippoja eteeristä öljyä tai sekoita vaikka kahta eri lem­pi­tuok­sua­si. Esi­mer­kik­si Pur-kaupasta saa useita erilaisia dif­fuuse­rei­ta >>


Sauna

Aseta sau­nan­lau­teil­le kuumuutta kestävä pieni astia. Lisää astiaan vettä sekä muutamia tippoja ha­lua­mia­si eteesisiä öljyjä. Frant­si­lal­ta löytyy ihania valmiita saunaan sopivia tuok­suse­koi­tuk­sia, joita voi lisätä löy­ly­ve­den sekaan. Kokeile vaikka tätä ihanaa raikkaan ja maa­doit­ta­van tuok­suis­ta Nuhanenä-tuok­suse­koi­tus­ta! >>


Suihku tai (jalka)kylpy

Lisää 3-5 tippaa eteeristä öljyä 1 rkl:een mietoa (luo­mu­laa­tuis­ta) suih­kusaip­pu­aa tai kyl­mä­pu­ris­tet­tua luo­mu­öl­jyä (jojoba, manteli). Käytä liuosta suihkussa, kylvyssä ja jal­ka­kyl­vys­sä.


Kotona, sii­vouk­ses­sa

Eteeriset öljyt sopivat lois­ta­vas­ti huo­neil­man rai­kas­ta­mi­seen  ja tun­nel­mien luomiseen. Lisää muutama tippa eteeristä öljyjä tuok­sut­to­man luo­mu­laa­tui­sen pyy­kin­pe­suai­neen sekaan, rau­hoit­ta­vaa la­ven­te­lia la­ka­noil­le, tai hie­nos­tu­nut­ta ber­ga­mot­tia olo­huo­neen matolle! Voit lisätä öljyjä myös il­man­kos­tut­ti­meen -rai­kas­ti­meen, tai suih­ku­tel­la suih­ku­pul­lol­la ilmaan (HUOM. ravista hyvin ennen käyttöä jotta öljy sekoittuu veteen!)

Var­ta­lo­öl­jy

Lisää mukaan muutamia tippoja eteeristä öljyä yhteen ruo­ka­lusi­kal­li­seen (5-10ml) mietoa ja mie­lel­lään tuok­su­ton­ta (luo­mu­laa­tuis­ta) ihon­hoi­to­öl­jy­jä. Tähän sopii lois­ta­vas­ti esi­mer­kik­si ravitseva ja her­käl­le­kin iholle sopiva jojoba-öljy, kuivaa ihoa hellivä man­te­liöl­jy ja vaikkapa ihan koo­ko­söl­jy­kin.

Päänsäryn yl­lät­täes­sa sipaise pi­par­min­tus­ta tehtyä öl­jy­se­koi­tus­ta ohimolle tai kolmannen silmän kohdalle. Vii­len­tä­vä minttu auttaa usein tait­ta­maan pahimman säryn haa­leam­mak­si tai kokonaan pois. Muista myös sy­vä­hen­gi­tys.


Höy­ry­hen­gi­tys 

Lisää muutama tippa eteeristä öljyä 1 – 2 litraan kuumaa vettä ja pidä kasvoja varovasti höyryssä. Tehosta hoitoa peit­tä­mäl­lä kattila ja höy­ry­hen­git­tä­jä pyyh­keel­lä tai viltillä usean minuutin ajan. HUOM. Varo kuumaa vettä ja höyryä sekä silmiä ja niiden herkkää ihoa.


Öl­jy­par­fyy­mi 


Eteeristä öljyä ei suo­si­tel­la käy­tet­tä­vän iholla lai­men­ta­mat­to­ma­na vaan esi­mer­kik­si mietoon luo­mu­laa­tui­seen öljyyn se­koi­tet­tu­na. Tee siis laimennus esim. jojoba-öljyyn: muutama tippa tee­lusi­kal­lis­ta kohden.


Eteeristä öljyä voi käyttää myös sel­lai­se­naan muutaman pisaran vaat­teil­le, muttei kui­ten­kaan herkälle kankaalle kuten silkille. Huo­maat­han, että öljyt voivat jättää vä­ri­tah­ro­ja kan­kaa­seen, joten itse laitan öljyt esi­mer­kik­si paidan kauluksen si­sä­puo­lel­le tai tummien kau­la­hui­vien si­sä­puo­lel­le.


HUOM. Suo­sit­te­len lukemaan myös nämä vinkki-ins­pi­raa­tiot aiheeseen liittyen:


6 x  eteerinen öljy ren­tou­tu­mi­seen ja stressin lie­vi­tyk­seen>>


Hyvän pa­lau­tu­mi­sen ideologia >>


Täs­mä­vink­ke­jä pa­lau­tu­mi­seen >>


PUR-Kauppa: Etee­ris­ten öljyjen käyt­tö­vin­kit ja miten eteeriset öljyt vai­kut­ta­vat >>

Havina Heal

050 584 1252

susanna@havinaheal.fi

Viertola, Vantaa

Tutustu lisää

© Havina Heal 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.