1625395081769_havinaheal-8-me.jpg

Ää­ni­mal­ja­ren­tou­tus yri­tyk­sil­le

Pa­laut­ta­va ja voi­ma­va­ro­ja ruokkiava hetki osana tiimisi työ­hy­vin­voin­tia


Tarjoan yri­tyk­sel­len­ne tai tii­mil­len­ne juuri teille sopivan tavan toteuttaa ren­tou­tut­ta­via hetkiä työ­hy­vin­voin­nin tukemisen avuksi.  Yritys voi esi­mer­kik­si tukea hoitojen kus­tan­nuk­sia, osana työ­hy­vin­voin­tia, tai tarjota mah­dol­li­suu­den käydä pa­laut­ta­vas­sa hoidossa työpäivän aikana.


Esi­merk­ke­jä mah­dol­li­sis­ta to­teu­tus­ta­vois­ta


ÄÄ­NI­MAL­JA­REN­TOU­TUS YK­SI­LÖ­HOI­TO­NA / 45 MIN.

Valittu hoi­to­päi­vä kerran viikossa, kuu­kau­des­sa tai so­pi­muk­sen mukaan.

Työn­te­ki­jät saavat varata ha­lua­man­sa hoidon ja ajan itselleen etukäteen. Yhden työpäivän aikana voidaan toteuttaa 3-6 x 45 minuutin hoitoja. 

Lisää tietoa hoidoista löydät täällä >>


SOIN­TU­KYL­PY RYHMÄLLE / 45 MIN.

Soin­tu­kyl­py ryhmälle osana työ­hy­vin­voin­ti­päi­vän ohjelmaa tai kerran viikossa, kuu­kau­des­sa tai so­pi­muk­sen mukaan. Suo­sit­tu­ja to­teu­tus­ta­po­ja on esi­mer­kik­si viikon ener­gi­söi­vä­nä aloit­ta­ja­na ma-ke, tai ren­tout­ta­va­na viikon päät­tä­jä­nä per­jan­tai­na.  

Lisää tietoa soin­tu­kyl­vys­tä löydät täällä >>


Kuulen mie­lel­lä­ni millaisia toiveita ja tarpeita teillä olisi ren­tou­tus­het­kiin liittyen. Löydämme varmasti sopivan tavan toteuttaa tii­mil­len­ne ren­tout­ta­via ja pa­laut­ta­via elämyksiä.


Tavoitat minut parhaiten:

susanna@ha­vi­na­heal.fi 

050 584 1252white textile in close up photography

“Kiitos rentoutuksesta tiimimme hyvinvointipäivän päätteeksi. Vaikka ensimmäinen reaktio oli väsyneen pöllämystynyt, olimme täynnä energiaa ja kokemuksia käytiin innolla läpi useamman päivän ajan. Kokemus selvästi vahvisti tiimihenkeämme ja toiveenamme on toteuttaa sointurentoutus uudelleenkin.”

Ää­ni­mal­ja­ren­tou­tuk­sen hyödyt
mo­nin­ker­tais­tu­vat arjessa

1618576569608_1-me.jpg

Tukee
pa­lau­tu­mis­ta

Säännöllinen rentouttava hetki arjen keskellä ruokkii tehokkaasti voimavaroja. Vain 45 min. mittainen rentoutus vastaa jopa 3h lepoa ja palautumista!

1618576604842_4-me.jpg

Lisää
energiaa

Syvärentoutuksen ja palautumisen kautta keho ja mieli saavat lisää energiaa ja uusia voimavaroja. Aivojen ja kehon "levätessä" syntyy tilaa uudelle!

1618576580103_3-me.jpg

Tukee
terveyttä

Kehon ja mielen ollessa tasapainossa, on myös terveyden ylläpitäminen vaivattomampaa. Etenkin pimeänä vuodenaikana riittävästä palautumisesta ja vastustuskyvystä huolehtiminen on tärkeää.

1618576594089_5-me.jpg

Ruokkii omaa loistoa

Rentoutuminen ja läsnäolo ruokkivat  itsetuntemusta ja parantavat itsetuntoa. Parhaimmillaan tästä seuraa oman voiman voimallisempi hyödyntäminen niin työssä kuin vapaa-ajallakin!

Havina Heal

050 584 1252

susanna@havinaheal.fi

Viertola, Vantaa

Tutustu lisää

© Havina Heal 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.